NATIONAL TEAM OF GREECE

TEAM MANAGER

ATHLETE

ASSISTANT

BC1 Panagiotis SOULANIS Eleni KALOGEROPOULOU
BC2 Alexandros PAPADAKIS Dimitrios ARVANITIDIS
Christos KYPRIOTIS Michail NIKOPOULOS
BC3 Anna NTENTA Kristina NTENTA
Grigorios POLYCHRONIDIS Aikaterini PATRONI
BC4 Chrisy MORFI METZOU Aikaterini PAVLIDOU 
Nikolaos KAPLANIS Konstantinos MALAINOS 
Niko VASILI Marietta VASILI